Posts

Showing posts with the label gandhinagar fix pagar rally

Gandhinagar: Fix Pagar Rally Latest Updates

Image
Gandhinagar: Fix Pagar Rally Latest Updatesमंजूरी ना होवा छता फिक्स पगारदारोनी गांधीनगरमा जंगी रेली, सरकारे चर्चा माटे आप्यु निमंत्रणफिक्स वेतनदारोनी जनाक्रोश रेलीमा मोटी संख्यामा लोको पहोच्या11 जान्यु. सुधी निर्णय नहीं लेवाय तो वाईब्रंट समिटनो विरोध कराशेफिक्स पगारदारोए सरकारने आप्यु अल्टीमेटमAlso Check : Today's Gujarat PSI Exam Paper Full Solution: Download Here