Gandhinagar: Fix Pagar Rally Latest Updates

Gandhinagar: Fix Pagar Rally Latest Updates

  • मंजूरी ना होवा छता फिक्स पगारदारोनी गांधीनगरमा जंगी रेली, सरकारे चर्चा माटे आप्यु निमंत्रण
  • फिक्स वेतनदारोनी जनाक्रोश रेलीमा मोटी संख्यामा लोको पहोच्या
  • 11 जान्यु. सुधी निर्णय नहीं लेवाय तो वाईब्रंट समिटनो विरोध कराशे
  • फिक्स पगारदारोए सरकारने आप्यु अल्टीमेटम

Also Check : Today's Gujarat PSI Exam Paper Full Solution: Download Here0 Response to "Gandhinagar: Fix Pagar Rally Latest Updates"

Post a Comment